Cennik pakietów miesięcznych

 • PAKIET PODSTAWOWY

 • 250zł
 • indywidualy 14-to dniowy plan żywieniowy
 • 1 wizyta kontrolna
 • dostęp do aplikacji mobilnej z dietą i listą zakupów
 • kontakt mailowy i telefoniczny
 • PAKIET ROZSZERZONY
 • 300zł
 • indywidualy 14-to dniowy plan żywieniowy
 • 2 wizyty kontrolne
 • dostęp do aplikacji mobilnej z dietą i listą zakupów
 • kontakt mailowy i telefoniczny
 • PAKIET OPTIMUM
 • 400zł
 • indywidualy 28-mio dniowy plan żywieniowy
 • 2 wizyty kontrolne
 • dostęp do aplikacji mobilnej z dietą i listą zakupów
 • kontakt mailowy i telefoniczny

W pierwszym miesiącu współpracy cena każdego pakietu + 50 zł (cena obejmuje wstępną konsultację dietetyczną)
Cena pakietu dla pary + 50% ceny pakietu dla jednej osoby

 • KONSULTACJA DIETETYCZNA
 • 150zł
 • wywiad zdrowotny
 • wywiad żywieniowy
 • analiza sposobu odżywiania i wskazanie obszarów, które wymagają poprawy
 • pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała z interpretacją wyników
 • ustalenie celu dietoterapii
 • zalecenia żywieniowe w formie ustnej i pisemnej
 • WIZYTA KONTROLNA
 • 80zł
 • analiza postępów w realizacji diety
 • analiza składu ciała oraz pomiary antropometryczne z omówieniem uzyskanych rezultatów
 • wprowadzenie drobnych modyfikacji w ustalonym planie żywieniowym
 • pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała z interpretacją wyników
 • ustalenie celu dietoterapii
 • zalecenia żywieniowe w formie ustnej i pisemnej
 • ANALIZA SKŁADU CIAŁA
 • 50zł
 • pomiary antropometryczne (wzrost, obwody ciała)
 • analiza wykonywana profesjonalnym certyfikowanym analizatorem medycznym marki TANITA (model BC 420 MA)
 • interpretacja uzyskanych wyników oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy
 • pomiary antropometryczne oraz analiza składu ciała z interpretacją wyników
 • ustalenie celu dietoterapii
 • zalecenia żywieniowe w formie ustnej i pisemnej

Cena każdej usługi dla pary + 50% ceny usługi dla jednej osoby

Przyjmujemy płatność gotówką, kartą lub przelewem.

© Copyright - Skuteczny Dietetyk - Magdalena kopalska